jueves, 6 de octubre de 2011

Pla de màrqueting RECASA. Tunegem ta carcasa!

El vertiginós ritme de vida modern, genera constantment noves necessitats en sectors que s’han d adaptar a les exigències del nou transcurs del temps.
A partir d’aquesta premissa, a RECASA (Recanvis Eficients per a Cossos Atrofiats S.A.) hem decidit fer una incursió en el prometedor món de la biogenètica i les infinites possibilitats que ofereix.

La nostra empresa, afiliada a les més prestigioses indústries del camp de la enginyeria biogenètica crearà tot tipus de “recanvis” naturals per a persones que hagin vist malmesos els seus organismes degut a la seva activitat professional o simplement a circumstancies fortuïtes impossibles de preveure. Parlem d’extremitats fetes a mida i creades a partir dels propis gens de la persona que vulgui gaudir dels nostres serveis.

Això obre un ventall de possibilitats molt extens, ja que garanteix una segona oportunitat a molta gent que de no ser per la nostra oferta  hauria hagut de resignar-se o conformar-se amb alternatives no tan generoses.

Les perspectives de negoci i rendibilitat son immediates ja que és una solució pràctica i innovadora per a un problema que desgraciadament es repeteix per moments a tot el món.

Quan ja haguem conquerit aquest espai,com a objectiu de mig termini començarem una segona fase d’actuació que consistirà en oferir extremitats amb prestacions extraordinàries triades personalment per cada client, adaptades així als seus desitjos.

Fins i tot cap la possibilitat de millorar els cossos de la nostra clientela sense necessitat de que hagi patit cap accident prèviament, només per la seva voluntat d’aprofitar les opcions que ofereix el progrés científic per a potenciar exponencialment els seus organismes. Per a aquest últim punt, però, calen un seguit d’estudis, permisos i altres entrebancs complexos de resoldre. És per tant un objectiu a llarg termini.


MERCAT

La nostra primera oferta serà adreçada als exercits. La indústria militar és una forta inversionista i el fet de poder reconvertir les seves baixes, fins i tot al ser parcials, en membres de les seves tropes que es reincorporen amb absoluta normalitat al seu càrrec, els hi genera tot un ventall de noves perspectives, en termes estratègics, econòmics, etc.

És cert que els països més poderosos poden accedir a desenvolupar la seva pròpia versió del nostre producte, però encara podem negociar per a participar dels seus projectes, així com oferir versions més rudimentàries per a exercits també necessitats però amb menys recursos.

Per altra banda, hi ha tot un reguitzell de sectors de la societat que de seguida mostraran un gran interès, com ara tots aquells professionals que conviuen amb el risc ja sigui amb una exposició constant i greu (bombers, policies, etc) o a menor escala (com ara els fusters).

La nostra intenció és pactar convenis específics amb cadascun d’aquests col·lectius, però tot i així adreçar-nos de manera directa als hospitals perquè en condició de comissionista ofereixi el nostre servei a tota persona accidentada. D’aquesta manera ens assegurarem la clientela directa a partir dels col·lectius, mentre que ens obrim indirectament la porta a tot tipus d’individualitats.

L’estat del mercat actual, un cop realitzats els estudis sobre els possibles entrebancs morals i legals i l’adaptació social i legislativa als mateixos, i analitzades a fons les estadístiques sobre accidentalitat a múltiples àmbits del món modern, és immillorable.


COMPETÈNCIA

A hores d’ara ningú al món ofereix un servei com el nostre, és un producte únic a la seva espècie. Si bé hem d ‘admetre que encara que sigui viable, tindrà una acceptació bastant difícil per part d’alguns col·lectius, com ara les institucions religioses o altres col·lectius de forta càrrega ètica i moral. Aquests serien els nostres detractors i farien el possible per impossibilitar la nostra tasca.

El que podríem considerar competència directa és únicament el seguit d’alternatives, tot i que molt inferiors a la nostra proposta, que es dóna als nostres clients potencials.

Parlem per exemple del sector de la robòtica, que ha experimentat als últims anys una forta expansió en l’àmbit de les extremitats biòniques. Però aquestes són bastant cares i en termes de percepció, totalment antinaturals.

Les empreses dedicades a la fabricació de pròtesis també ofereixen una alternativa al nostre servei, però en termes de qualitat no tenen ni de lluny les nostres prestacions, i la sola idea de que puguin tornar a algú el seu braç tal i com era abans d’aquell tràgic fa que qualsevol “braç” artificial, ja sigui de fusta o de titani, sembli immediatament obsolet.

 PREU

Si bé la nostra oferta partirà d’un preu baix per als grans clients, com ara els exercits, el preu de sortida per als individus interessats en recuperar parts del seu cos serà bastant elevat.

Als exercits, i de forma més reduïda als col·lectius en risc, els oferirem preus tancats per a tot un any, de manera que funcionem pràcticament com a companya asseguradora dels seus cossos. Això ens permetrà oferir preus bastant raonables considerant el servei extraordinari que oferim.

En canvi per als individus que vulguin els nostres serveis de manera puntual, cobrarem en funció de la urgència amb la que vulguin veure el seu cos tornar a la seva forma original, en funció de quantes parts del seu cos haurem de crear i substituir i altres variables.

Més endavant, quan comencem a endinsar-nos en el mercat de les creacions personalitzades amb millores i sense necessitat d’accident previ, augmentarem sensiblement els preus d’aquest servei especial i reduirem a una tarifa mínima i amb poc marge de benefici el nostre servei estàndard. Considerem que a aquestes alçades ja tindrem amb tota probabilitat l’exclusivitat del nostre servei i un volum de negoci prou ostentós com per permetre’ns ésser accessibles per a tota la població.

Segons els primers càlculs els preus que oferirem són els següents:
- Tarifa anual (per a exèrcits i altres possibles grans consumidors): 20 000 000 €
- Tarifa temporal (per a grans consumidors amb necessitats esporàdiques): 4 000 000 €/mes
- Tarifa per a col·lectius no bèl·lics en risc: 300 000 €/mes

- Tarifa per substitució d’extremitat estàndard:  1 peça : 100 000 €
                                                                                      2 peces: 150 000 €
-Tarifa per substitució d’extremitat millorada:  1 peça : 200 000 €
                                                                                    2 peces: 300 000 €

Per a oferir preus sobre peces de petita mida, com ara dits o orelles, avaluarem cada cas detalladament.


DISTRIBUCIÓ.


El nostre servei originàriament serà creat a laboratoris d’empreses associades i “instal·lat” a clíniques d’empreses associades.
Més endavant, un cop assolits els primers objectius, crearem les nostres pròpies instal·lacions (les primeres prop de bases militars i hospitals) i un cop conquerida aquesta fita crearem instal·lacions mòbils que emprarem per acompanyar els exèrcits allà on hi hagi guerra. Això està exclòs de risc ja que oferirem el servei a tots dos bàndols, que en realitat solen ser el mateix. Només participarem del seu negoci de la guerra d’una altra manera.

 PROMOCIÓ.

A la primera fase, la d’establir-nos com a part activa de la indústria armamentística no realitzarem cap mena de publicitat, sinó que ens adreçarem a ells per a negociar directament.

Un cop superada aquesta etapa inicial decisiva, ens donarem a conèixer al gran públic mitjançant pocs anuncis però molt demagògics. Gent somrient que torna a fer una vida normal amb música tendra de fons i altres situacions que ens mostrin com una companya amable i esperançadora, són suficients amb el recolzament dels mitjans com per a implantar un posicionament favorable a nosaltres. Tampoc podem oblidar que formarem part del negoci de l’armament, que és el més poderós del món propagandística i econòmicament parlant, i que l’exèrcit i fins i tot els telediaris ens ajudaran a semblar uns autèntics salvadors.

Els hospitals també ens donaran a conèixer a tota persona accidentada a canvi d’una petita comissió i per suposat comptem amb el boca-orella, que sigui positiva o negativament, ens farà omnipresents a tots els nivells de la societat.
En última instància, i per suavitzar la mala imatge que puguin difondre sobre nosaltres els nostres detractors, crearem una “fundació benèfica” que s’encarregarà de operar gratuïtament nens de fins a 15 anys o veterans de guerra, amb la excel·lent publicitat que això comporta, considerant que els ingressos en donatius i subvencions superaran amb escreix la inversió realitzada en aquesta tasca.


PREVISIONS DE VENDES

Un cop hem establert els primers contactes amb els empresaris de la guerra i els seus delegats els governs, hem aconseguit pactes amb el 80% dels exèrcits del món, que en realitat estan directa o indirectament a mans de un grup molt reduït de persones, amb les que, òbviament, ens hem associat.

Aquests mateixos magnats també posicionaran els seus governs i mitjans de comunicació en línea amb els nostres interessos.

Donat que la inversió més important, la referent a investigació i desenvolupament, ja va ser realitzada durant anys, ara només cal realitzar petites aportacions per a la creació de peces orgàniques que en cap cas supera l’amplíssim marge de benefici que ens ofereixen.

Per tant, un cop garantits els objectius gràcies a la cooperació militar al llarg dels primers anys, que de fet ja ens han garantit una mitja de 30 guerres anuals durant el pròxim quinquenni, les vendes ens reportaran ben aviat uns beneficis monstruosos, tant en quant al servei directe com a la venda d’accions de la companyia.   Dos operaris de RECASA en la recerca de cèl·lules mare.

No hay comentarios: